KG开元棋牌

<tt id="wk6my"></tt>
 • <menu id="wk6my"><blockquote id="wk6my"></blockquote></menu>
  <small id="wk6my"><blockquote id="wk6my"></blockquote></small>
  <xmp id="wk6my"><u id="wk6my"></u>
 • <menu id="wk6my"><xmp id="wk6my">
  Tanr?da?   ?   Ana Sayfa   ?   Sa?l?k

  D vitamini kemik geli?imi a??s?ndan faydal?d?r

  D vitamini daha ?ok kemik geli?imi a??s?ndan faydal?d?r.

  G?dalar aras?nda ise en ?ok yumurta sar?s?, karaci?er ve bal?kta bulunan D vitamininin temel kayna?? güne? ???nlar?d?r.

  D vitamininin ba?ka faydalar? da bulunmaktad?r. Bunlar ??yledir:

  Kan bas?nc?n? azalt?r.

  Bebek ve ?ocuklarda kemik ve di? geli?imi i?in gereklidir.

  Kaslar?n gü?lenmesini sa?lar.

  ?leri ya?larda ya?anmas? muhtemel kemik kayb?n? ?nler.

  Cilt hastal?klar?n ?nünde büyük engeldir.

  Sinir sisteminin dengesinin süreklili?ine yard?mc?d?r.

  Kolon ve meme kanseri riskini azalt?r.

   Romatizma tedavisinde büyük yard?mc?d?r.

  Hakk?m?zda ?leti?im

  Copyright © 2019.KG开元棋牌 All rights reserved.www.kb12l3.cn

  星空棋牌清墩下载| 方块棋牌| 金圣棋牌| 天圣棋牌官方下载| 极光棋牌